Opieka terapeutyczna i medyczna

Życzliwa opieka, zdrowie na pierwszym miejscu

Podczas trwania detoksykacji, pacjent jest pod opieką ratownika medycznego, który w Naszym Ośrodku jest dostępny 24h/7. Odtrucie organizmu wymaga całodobowego monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Pacjent jest pod stałą kontrolą lekarza internisty i w razie potrzeby specjalisty psychiatrii, a także psychologa. Ponadto terapeuta jest w stałym kontakcie z ratownikiem medycznym i kiedy stan pacjenta ulega poprawie, ma on możliwość odbycia rozmowy z terapeutą. Spotkanie może mieć charakter motywujący do dalszego leczenia lub przygotowujący pacjenta do terapii w Naszym Ośrodku. Kiedy pacjent decyduje się na pozostanie w Ośrodku i zawalczenia o swoje życie, rozpoczyna terapię grupową i indywidualną. Terapia grupowa trwa kilka godzin dziennie i w tym czasie Terapeuta prowadzi zajęcia mające na celu przekazanie wiedzy o uzależnieniu. Podczas trwania terapii pacjent otrzymuje wszystkie „narzędzia” potrzebne do radzenia sobie z utrzymaniem abstynencji po wyjściu z Ośrodka. Każda osoba ma również dostęp do Terapii indywidualnej , spotkań z Terapeutą i Psychologiem , gdzie omawiane są osobiste problemy pacjenta , jego wątpliwości i pytania rodzące się w głowie podczas terapii. Oprócz tego obejmujemy opieką również Twoich bliskich, ponieważ wiemy, że jest to choroba która zaburza
funkcjonowanie całej rodziny. Podczas takich spotkań, wyjaśniamy rodziną istotę choroby jaką jest uzależnienie. Dajemy wsparcie ponieważ wiemy, że bliscy osób uzależnionych, również są zagubieni i bezradni.

img_6.jpg
img_2.jpg
img_5.jpg

Życzliwa opieka, zdrowie na pierwszym miejscu

Podczas trwania detoksykacji, pacjent jest pod opieką ratownika medycznego, który w Naszym Ośrodku jest dostępny 24h/7. Odtrucie organizmu wymaga całodobowego monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Pacjent jest pod stałą kontrolą lekarza internisty i w razie potrzeby specjalisty psychiatrii. Ponadto terapeuta jest w stałym kontakcie z ratownikiem medycznym i kiedy stan pacjenta ulega poprawie, ma on możliwość odbycia rozmowy z terapeutą. Spotkanie może mieć charakter motywujący do dalszego leczenia lub przygotowujący pacjenta do terapii w Naszym Ośrodku. Kiedy pacjent decyduje się na pozostanie w Ośrodku i zawalczenia o swoje życie, rozpoczyna terapię grupową i indywidualną. Terapia grupowa trwa kilka godzin dziennie i w tym czasie Terapeuta prowadzi zajęcia mające na celu przekazanie wiedzy o uzależnieniu. Podczas trwania terapii pacjent otrzymuje wszystkie „narzędzia” potrzebne do radzenia sobie z utrzymaniem abstynencji po wyjściu z Ośrodka. Każda osoba ma również dostęp do Terapii indywidualnej , spotkań z Terapeutą i Psychologiem , gdzie omawiane są osobiste problemy pacjenta , jego wątpliwości i pytania rodzące się w głowie podczas terapii. Oprócz tego obejmujemy opieką również Twoich bliskich, ponieważ wiemy, że jest to choroba która zaburza
funkcjonowanie całej rodziny. Podczas takich spotkań, wyjaśniamy rodziną istotę choroby jaką jest uzależnienie. Dajemy wsparcie ponieważ wiemy, że bliscy osób uzależnionych, również są zagubieni i bezradni.

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami i zadaj pytanie